Kivitelezési munkák

Kivitelezési munkák – Dunakutak

Közérdekű közlemény

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Fadd-Domborinál (0238 hrsz) 0,4kV-os földkábeleket, Bogyiszlónál (113/93 hrsz) pedig 22/0,4kV-os transzformátor állomást, valamint 22kV-os és 0,4kV-os földkábeleket létesített.

A villamos hálózatot az E.ON 2015. július 16. napján feszültség alá helyezi.

Ettől az időponttól a létesítmény megközelítése, érintése életveszélyes és TILOS!

Elindult a próbaüzem az új vízbázison

Zajlik a próbaüzem a Szekszárdot egészséges ivóvízzel ellátó új vízbázis Fadd-Domboriban található kúttelepén. Az építkezés a tervek szerint halad, októbertől már az új rendszeren érkezhet a víz a megyeszékhelyre.

Fontos állomásához érkezett a város legnagyobb léptékű, európai uniós támogatással megvalósuló projektje, a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP- 1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) pályázati név alatt épülő új vízbázis. A fadd-dombori Duna-parton megépült nyolc parti szűrésű kúton megindult a próbaüzem. A helyszínen tartott keddi sajtótájékoztatón Ács Rezső hangsúlyozta: minden az ütemterv szerint halad, így várhatóan októberben már teljes kapacitással működhet a rendszer. A vízminőség mellett a biztonságra is ügyelnek – hiszen a következő 100 évben ez a rendszer látja majd el egészséges ivóvízzel a megyeszékhely lakosságát –, ezért ahol szükséges, így például az élővizek alatt, duplikált csővezetéket használnak. A távvezeték teljes hossza közel 20 km. A Duna-parti kutakkal kapcsolatban Katona Ferenc, az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (ERÖV Zrt.) műszaki igazgatója megjegyezte, hogy a próbaüzem során kinyert nyers víz mennyiségére és összetételére is kíváncsiak. Az első vizsgálatok azt mutatják, hogy a minta 70 százaléka dunai, 30 százaléka ártézi víz. A naponta 10 ezer köbméter víz kinyerésére is képes kutak parti szűrésű, úgynevezett galériás kialakítású műtárgyak. Építésüknél – mivel ezek a folyó ártérében épültek -– nagy hangsúlyt kellett fektetni az árvízvédelmükre, ezért a felépítmények úgynevezett folyami kőszóráson állnak. A próbaszivattyúzást követően „ráterhelnek” a csővezetékre, melyen át a nyers víz a bogyiszlói tisztítótelepre érkezik. Itt a legmodernebb technológiával, az úgynevezett ózon-oxidációs eljárással tisztítják a vizet. A módszer lényege, hogy ózon hozzáadásával a vízben megtalálható minden szerves vagy szervetlen szennyeződést oxidálnak, vagyis szűrhető állapotba hoznak. A svájci gyártmányú ózon-generátort az alpesi ország szakemberei állítják üzembe a jövő héten, a finomhangolást a nyers víz paramétereihez igazítják. Amennyiben a megtisztított víz minősége megfelelő, elindulhat a szekszárdi telepre, ahol az ÁNTSZ 30 napon át folyamatosan vizsgálja majd, és csak ezt követően indulhat a vízellátás az új rendszeren át – várhatóan októberben.

(Szekszárdi Vasárnap)

Sajtóközlemény: Elkezdődött a próbaüzem Szekszárd új ivóvizbázisánál

Sajtóközlemény

ELkezdődött a próbaüzem Szekszárd új Ivóvízbázisánál

 „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázat kapcsán sajtótájékoztató keretében Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere és Katona Ferenc az ERÖV Zrt. műszaki igazgatója bejelentette, megkezdődött a próbaüzem.

 A sajtótájékoztató helyszíne a faddi Duna-part volt, ahol összesen 8 kutat fúrtak, ezek homokos talajon keresztül szűrik meg a vizet és egy közel 10 km – es vezetéken juttatják el a Bogyiszlói Víztisztító telepre. A Bogyiszlói vízműtelepről egy közel 10 km – es vezetéken juttatják el a tisztított vizet a szekszárdi bogyiszlói úti vízmű telepre. A Bogyiszlói vízmű telepről tisztított víz akkor mehet tovább, ha itt helyben már megfelelő minőségűvé alakították, ózongenerátor segítségével, mely ózon oxidációs eljárással működő vas- és mangántalanító technológiával, illetve magas szénszűrő rendszerrel tisztítja meg a vizet a nemkívánatos szennyeződésektől. A napi tízezer köbméter kapacitású kutak a jelenlegi adatok szerint 70 % – ban a Duna parti szűrésű vizét, 30 %-ban háttérvizet termelnek majd.

Ács Rezső Szekszárd Polgármestere fontosnak tartja a lakosság folyamatos tájékoztatását a projekttel kapcsolatban, mivel ez a megyeszékhely életére talán a legnagyobb hatással ez a beruházás lesz.  Az új vízbázis 3,9 milliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg.  Az új vízbázis 80-100 évre biztosítja majd a megfelelő minőségű ivóvizet a megyeszékhely lakosságának.

Három hónapos próbaüzem során a tisztítási technológia beszabályozását követően a népegészségügyi szervezetnek egy hónapon át napi mintavételekkel kell igazolni, hogy tiszta, jó minőségű ivóvíz kerül a szekszárdi lakossághoz.

A próbaüzem a terveknek megfelelően halad, a pályázat kivitelezési szakaszának végső határideje 2015. szeptember 30.

Nyolcvan-száz évre terveznek (TEOL cikk)

Elkezdődött a próbaüzem a bogyiszlói víztisztító telepen és a faddi kúttelepen. A jövőben ez a vízbázis látja el egészséges ivóvízzel Szekszárdot.

A bogyiszlói telep keddi bejárása során Katona Ferenc, az ERÖV Zrt. műszaki igazgatója elmondta, hogy ózon oxidációs technikával tisztítják a vizet, amelyet ezen kívül jelenleg csak egy helyen alkalmaznak az országban. A módszer lényege, hogy kevesebb vegyszert használnak, és ózon segítségével oxidálják a vízben található anyagokat, amelyeket aztán szűrni tudnak.

A bejárást követő faddi sajtótájékoztatón Ács Rezső, Szekszárd polgármestere arról beszélt, hogy minden az ütemterv szerint halad, így várhatóan októberben már teljes kapacitással működhet a rendszer. Katona Ferenc hozzátette, hogy a telep csúcskapacitása 10 ezer köbméter víz per nap.

A nyers vizet nyolc kút szolgáltatja, és mivel ezek a Duna ártérében épültek, a kivitelezésnél nagy hangsúlyt kellett fektetni az árvízvédelmükre, ezért úgynevezett kőszórásos módszert alkalmaztak az építésüknél. A biztonság már csak azért is fontos, mert tervek szerint a következő 80-100 évben ez a rendszer láthatja el egészséges ivóvízzel a szekszárdiakat – emelte ki Ács Rezső.

Megjelent: TEOL, 2015. június 23

Letölthető állomány

Sajtóközlemény

Helyszíni bejárás a vízbázis bogyiszlói vízműtelepén
Kivitelezési munkák ismertetése a projekt résztvevőinek

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázat Bogyiszlói vízműtelepén a kivitelező, a Duna Aszfalt Kft. képviseletében, Szűcs Tamás projektvezető ismertette a kivitelezési munkák jelenlegi állását a megrendelőnek illetve a projektben résztvevő szervezeteknek.

A Bogyiszlói vízműtelepen a vasbeton műtárgyak elkészültek, minimális kiegészítő vasbeton munka még hátra van. A víztározó medencék belső felületkezelése elkészült. Az épület burkolása, gipszkarton falainak zárása, festése és a szerelvények elhelyezése van vissza. A víztisztítási technológiai tartályok a helyszínen vannak, azok össze vezetékezése valamint a technológia egyéb elemeinek szerelése jelenleg folyamatosan zajlik.

A szekszárdi meglévő fogadó vízműtelepen folyamatosan zajlik már a kivitelezés, megépült a szivattyúakna és a keleti tisztavíz medence csővezetékeinek cseréjére is sor került. Elkészült a keleti tisztavíz medence tetőszigetelése és a belső bevonat a medence falán. Tehát az udvari vezetékek építése mellett az egyik medence felújítása szintén folyamatban van.

A vízbázis területén a 8 új parti szűrésű kút fúrási és tisztítási munkái is befejeződtek. A kutak feltöltése elkészült, a kútfej aknák készülnek, a kútgépészeti szerelés megkezdődött. A távvezeték építési munkái folytatódtak a nyersvíz és a tisztított víz szakaszokon is, mely magába foglalja a csőfektetést, légtelenítő és leürítő aknák építését, illetve az elkészült szakaszon a tereprendezési munkákat. A távvezeték jelenleg 95 % – os készültségben van, csak az M6, M9, a Duna töltés és egy MOL gázvezeték keresztezése van vissza.

Épülnek a monolit vasbeton aknák, kialakításra kerülnek a távvezeték szakaszok aknához történő csatlakozásai valamint a Bogyiszlói-főcsatornát keresztező csőhíd is épül. Elkészült a bogyiszlói körforgalom sajtolása és a haszoncsövek behúzása az átsajtolt védőcsőbe.

A projektben résztvevők ezekről a munkákról a kivitelezés során folyamatos tájékoztatást kapnak, azonban a beruházási helyszíneken saját maguk is megtekinthették a változásokat.

Zajlik a kivitelezés

Sajtótájékoztató

Májusban üzemi próba lesz

Ivóvíz-beruházás – A legnagyobb biztonságra törekedtek a kivitelezésnél

Májusban elkezdődhet az üzemi próba, szeptember végére pedig már az új vízbázis látja el a megyeszékhely lakóit.

A fentiek a tegnap délelőtti sajtótájékoztatón hangoztak el, amelyet az új szekszárdi vízbázis kivitelezési munkáinak aktuális állapotáról tartott Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, Artim Andrásné, az üzemeltető ERÖV Zrt. vezérigazgatója és Katona Ferenc, az ERÖV Zrt. műszaki igazgatója. Ács Rezső elmondta, hogy 2008-ban indul, és idén fejeződik be a város egyik legnagyobb, megvalósítás alatt álló projektje, amelynek célja a megyeszékhely egészséges ivóvízzel való ellátása. Ha elkészül, 35 ezer ember ivóvízellátását biztosítja majd, mindezt úgy, hogy a városban élőknek nem kerül egy fillérjébe sem. A vízbázis bruttó 6,3 milliárd forint uniós pályázati pénzből, százalékos támogatottsággal készül. A projekt előzménye, hogy a szekszárdi lőtéri vízbázisról 1993-ban kiderült, hogy szennyeződés veszélyezteti, így több kutat le is kellett zárni. A mentesítési program 2007-ben kezdődött, de hosszú távú megoldást kellett keresni. A most épülő vízbázis a Bogyiszló melletti Duna-part kavicságyáról biztosítja a jó minőségű ivóvizet, és előreláthatóan 80-100 évre oldja meg a megyeszékhely biztonságos vízellátását. A projekt megvalósításának határideje szeptember 30. Az eredeti határidő március 30. lett volna, de változott a kivitelezési terv, mégpedig a biztonság érdekében, ugyanis nem egy-, hanem dupla csöves rendszert építenek ki. A műszaki kivitelezés határideje 2015. május vége, a sikeres próbaüzemet követően, várhatóan még ez év őszén rácsatlakozhat Szekszárd az új vízbázisra. A megyeszékhely lakói addig is, éppúgy, mint eddig mindig, a szigorú követelményeknek megfelelő, egészséges ivóvizet ihatnak.

Katona Ferenc elmondta, a Bogyiszló határában lévő telep kutakból érkező víz tisztítása zajlik majd egy aktív szénszűrős rendszer segítségével. A vas-mangántalanítás pedig az igen korszerű ózonos oxidációs technológiával zajlik. A bogyiszlói kutakból a tisztított ivóvíz két, egyenként ezer köbméteres tiszta vizes medencébe érkezik a város határába a jelenlegi és az új rendszer összekapcsolását követően. A kutak elkészültek, ott még némi földmunka van hátra, a távvezeték pedig 95 százalékos készültségben van. A víztisztító épülete elkészült, hamarosan indulhat a technológia beszerelése. A két fogadó medencéből az egyiket már felújították, hamarosan sor kerül a másikra is.

Kérdésre válaszolva Artim Andrásné elmondta, nincs akadálya, hogy később a vízbázis más, rácsatlakozó településeket is kiszolgáljon, ám ez a mostani pályázat kizárólag a megyeszékhely új vízbázisának kialakítását célozta. Mint elhangzott, üzemeltetői oldalról mindeddig zökkenőmentes a projekt, és minden érdekelt fél bízik benne, hogy ezután is így lesz majd.

Letölthető állomány

Letölthető állomány