Kisokos

 

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP):

Az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó programozási dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá a 2007-2013 közötti időszak vonatkozásában.

A KEOP tartalmazza hazánk környezeti állapotának helyzetértékelését, a fejlesztés konkrét irányait, a beruházások szükségességének elemzését és az Európai Unió támogatáspolitikájával kapcsolatos összhangot, koherenciát.

A KEOP célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése, az egyes környezeti-, természetvédelmi és vízügyi feladatok megoldása, a természeti erőforrások hatékonyabb, takarékosabb használata. A megfogalmazott fejlesztési irányvonalak követésével mindenki számára biztosítottá válik a tiszta, egészséges környezet.

A KEOP prioritásai:

– egészséges tiszta települések (szennyvíz, hulladék, ivóvíz)

– vizeink jó kezelése (árvízvédelem, vízgazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció)

– természeti értékeink jó kezelése

– megújuló energiahordozók növelése

– hatékonyabb energia felhasználás

– fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése

– projekt előkészítés

– technikai segítségnyújtás