sajtócikkek kategória bejegyzései

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat második szakasza

  „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat 2015. november 19 – én a műszaki átadás – átvétellel lezárult.  Azonban a projekt keretén belül átadott művek illetve a próbaüzem tapasztalatai kapcsán kialakult szakmai véleményeknek megfelelően Szekszárd Város Önkormányzata további fejlesztéseket hajt végre az új vízbázison.

Minden szakmai vélemény egybehangzóan állítja, hogy további fejlesztésekkel, még sikeresebben működhetne az új vízbázis. Továbbá, a projekt megvalósítása során felmerült az igény – Józsefpuszta, Kendergyár és Ózsákpuszta – biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések biztosítására, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére. Ezek segítségével további lakosok esetében tudja biztosítani a város, az egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátást. Szekszárd Megyei Jogú Város kifejezte szándékát a szükségszerű fejlesztési igények megoldására a korábbi projekthez kapcsolódva és azzal teljes összhangban történő megvalósításra.

A fejlesztések során a parti szűrésű kutakban található vas és mangántalanítok is tehermentesítve lesznek, ugyanis a nyári csúcsfogyasztás esetén a Duna kis vízállású, ennek következtében nagy a leterheltségük.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részletes költségvetés elemzést készített, mely alapján a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a további fejlesztéseket az új vízbázison.

A kivitelezéshez szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat az Önkormányzat saját gazdasági társasága a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. látja majd el.

A pályázat ezen szakaszára Európai Uniós vissza nem térítendő támogatás, 680,39 millió Ft, áll az Önkormányzat rendelkezésére. Magyarország központi költségvetéséből 200 millió Ft önerőt kap a város, ez teljes fedezetet nyújt a KEHOP szakaszban mind az építési munkákra mind pedig az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra. Az ezen felüli esetlegesen felmerülő költségekre a 2016. évi költségvetés pályázati tartaléka nyújt fedezetet.

Sajtóközlemény: Lezárult a „SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HOSSZÚ TÁVON EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA” című pályázat

Befejeződtek „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázat kivitelezési munkái. A beruházásnak köszönhetően Szekszárd egy új vízbázisról nyerheti majd az ivóvizet.

 A pályázat zárórendezvénye 2015. november 30-án a szekszárdi Piac téren került megrendezésre, melyen  a projekt kapcsán érintett összes szereplő képviseltette magát.

Ács Rezső Szekszárd MJV polgármestere elmondta, ez a beruházás meghatározó jelentőségű a város számára, évtizedekig ebből az új vízbázisból nyeri majd Szekszárd az ivóvizet. A projekt összértéke meghaladja a 6,5 milliárd forintot, melynek összegét a pályázati forrás teljes egészében biztosítja, tette hozzá a polgármester.

 A pályázat projektmenedzsere Dzsogán József, a VASC Kft. képviseletében egy prezentáció keretében mutatta be az egész beruházást a kezdetektől egészen a megvalósulásig. Ezt követően Szűcs Tamás a kivitelező cég, a Duna Aszfalt Kft. területi igazgatója elmondta, milyen fontos és nagy jelentőségű beruházás volt ez a projekt cégük számára hiszen a kivitelezés nagyságrendje mellett egy teljesen új technológiát is alkalmaztak a víztisztítás terén. Köszönetét fejezte ki a megbízó önkormányzat és minden résztvevő számára a projekt kivitelezési szakaszában tanúsított gördülékeny kommunikációs és hathatós együttműködés kapcsán.

 A teljesen újonnan épülő telep a város egyik legnagyobb jelentőségű beruházása, ugyanis a pályázat lezárultával mintegy 34 ezer ember és a Szekszárdon működő üzemek hosszú távú ivóvíz ellátása valósul meg.

 A projekt kapcsán új parti szűrésű kutak jöttek létre a Duna parton, illetve a Bogyiszlói víztítótelep és a szekszárdi Bogyiszló úti vízműtelepet is korszerűsítették. A beruházás során megépült és korszerűsített létesítmények az ERÖV Zrt. üzemeltetése alá kerülnek. Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása című pályázata hosszú távra nyújt megoldást a város ivóvízellátása terén.

Sajtóközlemény: Megkezdődött a műszaki átadás-átvétel – Sajtónyilvános esemény az új bogyiszlói viztisztitó telepnél

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázat megkezdődött a műszaki átadás – átvétel, a projekt ezen szakaszáról Szekszárd MJV polgármestere, Ács Rezső, illetve a Duna Aszfalt Kft. képviselője, Szűcs Tamás tájékoztatta a résztvevőket a bogyiszlói vízműtelepen.

Ács Rezső elmondta, ez a beruházás meghatározó jelentőségű Szekszárd városának, ugyanis a közel két éves kivitelezői munka nemsokára teljes egészében lezárul. A projekt összértéke meghaladja a 6,5 milliárd forintot, melynek összegét a pályázati forrás teljes egészében biztosítja.

A pályázat kapcsán megvalósításra kerülő legjelentősebb létesítmény a Bogyiszló mellett található víztisztító telep. Ez köti össze a Duna parton található 8 parti szűrésű új kutat a szekszárdi, Bogyiszlói úton található vízműteleppel. Szerepe ezáltal óriási, mivel a Dunától érkező közel 10 km-es vezetékeken jut el a nyersvíz a telepre, majd ott kerül megtisztításra egy úgynevezett ózongenerátor segítésével.  Az ózon rendkívül erős oxidálószer, olyan mikroorganizmusokat is képes elpusztítani, melyek hatástalanítására a klór alkalmatlan – tájékoztatta a jelenlévőket Dr. Bozóky-Szeszich Ádám, az Aqua Construct Zrt. főmérnöke.

A teljesen újonnan épülő telep a város egyik legnagyobb jelentőségű beruházása, ugyanis a pályázat lezárultával mintegy 34 ezer ember és a Szekszárdon működő üzemek hosszú távú ivóvíz ellátása valósul meg.

Szűcs Tamás, a Duna Aszfalt Kft. kivitelező cég területi igazgatója elmondta, a projekt zárásig a jelenlegi kutakból nyerik az ivóvizet, mely természetesen még megfelel minden egészségügyi követelménynek, azonban a korábban észlelt háttérszennyezést a későbbiekben akár veszélyt is jelenthetne, ezért volt elengedhetetlen az új vízbázis kiépítése a megyeszékhelyen.

Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása című pályázata rövidesen, még az idén le is zárul és hosszú távra nyújthat megoldást az ivóvízellátás terén.

Elindult a próbaüzem az új vízbázison

Zajlik a próbaüzem a Szekszárdot egészséges ivóvízzel ellátó új vízbázis Fadd-Domboriban található kúttelepén. Az építkezés a tervek szerint halad, októbertől már az új rendszeren érkezhet a víz a megyeszékhelyre.

Fontos állomásához érkezett a város legnagyobb léptékű, európai uniós támogatással megvalósuló projektje, a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP- 1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) pályázati név alatt épülő új vízbázis. A fadd-dombori Duna-parton megépült nyolc parti szűrésű kúton megindult a próbaüzem. A helyszínen tartott keddi sajtótájékoztatón Ács Rezső hangsúlyozta: minden az ütemterv szerint halad, így várhatóan októberben már teljes kapacitással működhet a rendszer. A vízminőség mellett a biztonságra is ügyelnek – hiszen a következő 100 évben ez a rendszer látja majd el egészséges ivóvízzel a megyeszékhely lakosságát –, ezért ahol szükséges, így például az élővizek alatt, duplikált csővezetéket használnak. A távvezeték teljes hossza közel 20 km. A Duna-parti kutakkal kapcsolatban Katona Ferenc, az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (ERÖV Zrt.) műszaki igazgatója megjegyezte, hogy a próbaüzem során kinyert nyers víz mennyiségére és összetételére is kíváncsiak. Az első vizsgálatok azt mutatják, hogy a minta 70 százaléka dunai, 30 százaléka ártézi víz. A naponta 10 ezer köbméter víz kinyerésére is képes kutak parti szűrésű, úgynevezett galériás kialakítású műtárgyak. Építésüknél – mivel ezek a folyó ártérében épültek -– nagy hangsúlyt kellett fektetni az árvízvédelmükre, ezért a felépítmények úgynevezett folyami kőszóráson állnak. A próbaszivattyúzást követően „ráterhelnek” a csővezetékre, melyen át a nyers víz a bogyiszlói tisztítótelepre érkezik. Itt a legmodernebb technológiával, az úgynevezett ózon-oxidációs eljárással tisztítják a vizet. A módszer lényege, hogy ózon hozzáadásával a vízben megtalálható minden szerves vagy szervetlen szennyeződést oxidálnak, vagyis szűrhető állapotba hoznak. A svájci gyártmányú ózon-generátort az alpesi ország szakemberei állítják üzembe a jövő héten, a finomhangolást a nyers víz paramétereihez igazítják. Amennyiben a megtisztított víz minősége megfelelő, elindulhat a szekszárdi telepre, ahol az ÁNTSZ 30 napon át folyamatosan vizsgálja majd, és csak ezt követően indulhat a vízellátás az új rendszeren át – várhatóan októberben.

(Szekszárdi Vasárnap)

Sajtóközlemény: Elkezdődött a próbaüzem Szekszárd új ivóvizbázisánál

Sajtóközlemény

ELkezdődött a próbaüzem Szekszárd új Ivóvízbázisánál

 „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázat kapcsán sajtótájékoztató keretében Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere és Katona Ferenc az ERÖV Zrt. műszaki igazgatója bejelentette, megkezdődött a próbaüzem.

 A sajtótájékoztató helyszíne a faddi Duna-part volt, ahol összesen 8 kutat fúrtak, ezek homokos talajon keresztül szűrik meg a vizet és egy közel 10 km – es vezetéken juttatják el a Bogyiszlói Víztisztító telepre. A Bogyiszlói vízműtelepről egy közel 10 km – es vezetéken juttatják el a tisztított vizet a szekszárdi bogyiszlói úti vízmű telepre. A Bogyiszlói vízmű telepről tisztított víz akkor mehet tovább, ha itt helyben már megfelelő minőségűvé alakították, ózongenerátor segítségével, mely ózon oxidációs eljárással működő vas- és mangántalanító technológiával, illetve magas szénszűrő rendszerrel tisztítja meg a vizet a nemkívánatos szennyeződésektől. A napi tízezer köbméter kapacitású kutak a jelenlegi adatok szerint 70 % – ban a Duna parti szűrésű vizét, 30 %-ban háttérvizet termelnek majd.

Ács Rezső Szekszárd Polgármestere fontosnak tartja a lakosság folyamatos tájékoztatását a projekttel kapcsolatban, mivel ez a megyeszékhely életére talán a legnagyobb hatással ez a beruházás lesz.  Az új vízbázis 3,9 milliárd forintos európai uniós támogatással valósul meg.  Az új vízbázis 80-100 évre biztosítja majd a megfelelő minőségű ivóvizet a megyeszékhely lakosságának.

Három hónapos próbaüzem során a tisztítási technológia beszabályozását követően a népegészségügyi szervezetnek egy hónapon át napi mintavételekkel kell igazolni, hogy tiszta, jó minőségű ivóvíz kerül a szekszárdi lakossághoz.

A próbaüzem a terveknek megfelelően halad, a pályázat kivitelezési szakaszának végső határideje 2015. szeptember 30.

Nyolcvan-száz évre terveznek (TEOL cikk)

Elkezdődött a próbaüzem a bogyiszlói víztisztító telepen és a faddi kúttelepen. A jövőben ez a vízbázis látja el egészséges ivóvízzel Szekszárdot.

A bogyiszlói telep keddi bejárása során Katona Ferenc, az ERÖV Zrt. műszaki igazgatója elmondta, hogy ózon oxidációs technikával tisztítják a vizet, amelyet ezen kívül jelenleg csak egy helyen alkalmaznak az országban. A módszer lényege, hogy kevesebb vegyszert használnak, és ózon segítségével oxidálják a vízben található anyagokat, amelyeket aztán szűrni tudnak.

A bejárást követő faddi sajtótájékoztatón Ács Rezső, Szekszárd polgármestere arról beszélt, hogy minden az ütemterv szerint halad, így várhatóan októberben már teljes kapacitással működhet a rendszer. Katona Ferenc hozzátette, hogy a telep csúcskapacitása 10 ezer köbméter víz per nap.

A nyers vizet nyolc kút szolgáltatja, és mivel ezek a Duna ártérében épültek, a kivitelezésnél nagy hangsúlyt kellett fektetni az árvízvédelmükre, ezért úgynevezett kőszórásos módszert alkalmaztak az építésüknél. A biztonság már csak azért is fontos, mert tervek szerint a következő 80-100 évben ez a rendszer láthatja el egészséges ivóvízzel a szekszárdiakat – emelte ki Ács Rezső.

Megjelent: TEOL, 2015. június 23

Letölthető állomány

Sajtóközlemény

Helyszíni bejárás a vízbázis bogyiszlói vízműtelepén
Kivitelezési munkák ismertetése a projekt résztvevőinek

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázat Bogyiszlói vízműtelepén a kivitelező, a Duna Aszfalt Kft. képviseletében, Szűcs Tamás projektvezető ismertette a kivitelezési munkák jelenlegi állását a megrendelőnek illetve a projektben résztvevő szervezeteknek.

A Bogyiszlói vízműtelepen a vasbeton műtárgyak elkészültek, minimális kiegészítő vasbeton munka még hátra van. A víztározó medencék belső felületkezelése elkészült. Az épület burkolása, gipszkarton falainak zárása, festése és a szerelvények elhelyezése van vissza. A víztisztítási technológiai tartályok a helyszínen vannak, azok össze vezetékezése valamint a technológia egyéb elemeinek szerelése jelenleg folyamatosan zajlik.

A szekszárdi meglévő fogadó vízműtelepen folyamatosan zajlik már a kivitelezés, megépült a szivattyúakna és a keleti tisztavíz medence csővezetékeinek cseréjére is sor került. Elkészült a keleti tisztavíz medence tetőszigetelése és a belső bevonat a medence falán. Tehát az udvari vezetékek építése mellett az egyik medence felújítása szintén folyamatban van.

A vízbázis területén a 8 új parti szűrésű kút fúrási és tisztítási munkái is befejeződtek. A kutak feltöltése elkészült, a kútfej aknák készülnek, a kútgépészeti szerelés megkezdődött. A távvezeték építési munkái folytatódtak a nyersvíz és a tisztított víz szakaszokon is, mely magába foglalja a csőfektetést, légtelenítő és leürítő aknák építését, illetve az elkészült szakaszon a tereprendezési munkákat. A távvezeték jelenleg 95 % – os készültségben van, csak az M6, M9, a Duna töltés és egy MOL gázvezeték keresztezése van vissza.

Épülnek a monolit vasbeton aknák, kialakításra kerülnek a távvezeték szakaszok aknához történő csatlakozásai valamint a Bogyiszlói-főcsatornát keresztező csőhíd is épül. Elkészült a bogyiszlói körforgalom sajtolása és a haszoncsövek behúzása az átsajtolt védőcsőbe.

A projektben résztvevők ezekről a munkákról a kivitelezés során folyamatos tájékoztatást kapnak, azonban a beruházási helyszíneken saját maguk is megtekinthették a változásokat.

Májusban üzemi próba lesz

Ivóvíz-beruházás – A legnagyobb biztonságra törekedtek a kivitelezésnél

Májusban elkezdődhet az üzemi próba, szeptember végére pedig már az új vízbázis látja el a megyeszékhely lakóit.

A fentiek a tegnap délelőtti sajtótájékoztatón hangoztak el, amelyet az új szekszárdi vízbázis kivitelezési munkáinak aktuális állapotáról tartott Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, Artim Andrásné, az üzemeltető ERÖV Zrt. vezérigazgatója és Katona Ferenc, az ERÖV Zrt. műszaki igazgatója. Ács Rezső elmondta, hogy 2008-ban indul, és idén fejeződik be a város egyik legnagyobb, megvalósítás alatt álló projektje, amelynek célja a megyeszékhely egészséges ivóvízzel való ellátása. Ha elkészül, 35 ezer ember ivóvízellátását biztosítja majd, mindezt úgy, hogy a városban élőknek nem kerül egy fillérjébe sem. A vízbázis bruttó 6,3 milliárd forint uniós pályázati pénzből, százalékos támogatottsággal készül. A projekt előzménye, hogy a szekszárdi lőtéri vízbázisról 1993-ban kiderült, hogy szennyeződés veszélyezteti, így több kutat le is kellett zárni. A mentesítési program 2007-ben kezdődött, de hosszú távú megoldást kellett keresni. A most épülő vízbázis a Bogyiszló melletti Duna-part kavicságyáról biztosítja a jó minőségű ivóvizet, és előreláthatóan 80-100 évre oldja meg a megyeszékhely biztonságos vízellátását. A projekt megvalósításának határideje szeptember 30. Az eredeti határidő március 30. lett volna, de változott a kivitelezési terv, mégpedig a biztonság érdekében, ugyanis nem egy-, hanem dupla csöves rendszert építenek ki. A műszaki kivitelezés határideje 2015. május vége, a sikeres próbaüzemet követően, várhatóan még ez év őszén rácsatlakozhat Szekszárd az új vízbázisra. A megyeszékhely lakói addig is, éppúgy, mint eddig mindig, a szigorú követelményeknek megfelelő, egészséges ivóvizet ihatnak.

Katona Ferenc elmondta, a Bogyiszló határában lévő telep kutakból érkező víz tisztítása zajlik majd egy aktív szénszűrős rendszer segítségével. A vas-mangántalanítás pedig az igen korszerű ózonos oxidációs technológiával zajlik. A bogyiszlói kutakból a tisztított ivóvíz két, egyenként ezer köbméteres tiszta vizes medencébe érkezik a város határába a jelenlegi és az új rendszer összekapcsolását követően. A kutak elkészültek, ott még némi földmunka van hátra, a távvezeték pedig 95 százalékos készültségben van. A víztisztító épülete elkészült, hamarosan indulhat a technológia beszerelése. A két fogadó medencéből az egyiket már felújították, hamarosan sor kerül a másikra is.

Kérdésre válaszolva Artim Andrásné elmondta, nincs akadálya, hogy később a vízbázis más, rácsatlakozó településeket is kiszolgáljon, ám ez a mostani pályázat kizárólag a megyeszékhely új vízbázisának kialakítását célozta. Mint elhangzott, üzemeltetői oldalról mindeddig zökkenőmentes a projekt, és minden érdekelt fél bízik benne, hogy ezután is így lesz majd.

Letölthető állomány

Letölthető állomány

 

A tervek szerint halad az új vízbázis építése

A KEOP-1.3.0/B/2f/09-11-2011-0002 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat kivitelezési munkáinak sajtó-nyilvános bemutatására került sor december 1-én, a szekszárdi városházán.

Az önkormányzat, a kivitelező, az üzemeltető, valamint a közreműködő hatóságok, szervezetek képviselőit Ács Rezső köszöntötte. Szekszárd polgármestere emlékeztetett: a megyeszékhely életében kulcsfontosságú beruházás, az új vízbázis kiépítése a m aga bruttó 6,5 milliára forintos összegével a legnagyobb léptékű fejlesztés a város történetében. Ács Rezső elmondta: a még 2008-ban indult program öt év alatt jutott el a nyertes pályázatig, amely a város számára legkedvezőbb variációt, vagyis új vízbázis kiépítését támogatta. A polgármester szerint az sem mellékes, hogy a több milliárdos beruházás a városnak és polgárainak egyetlen forintjába sem kerül.

Szűcs Tamás, a kivitelezést végző Duna Aszfalt környezetvédelmi projektek területi igazgatója előadásából megtudhattuk: a Fadd-Dombori közeli Duna-parton épülő nyolc parti szűrésű kút napi 7000 köbméter ivóvizet termel majd. A víz a Bogyiszlói külterületén megépítésére kerülő új  víztisztító érintésével, egy 18 km hosszú 400 mm-es távvezetéken jut el a megyeszékhelyre, ahol a jelenleg is működő vízműtelep végzi majd az utókezelést. Szűcs Tamás szerint a kivitelezési munkálatok a tervek szerint haladnak: a bogyiszlói vízműtelep szerkezetileg kész, az üzemcsarnok, a dekantált-víz tározók is elkészültek már. Jelenleg is zajlik többek között az udvari vezetékek fektetése, a zárkamra falainak építése és a kutak fúrása. A készültség már eléri a 45%-os szintet. A munkák befejezése 2015 nyarára, a próbaüzem beindítása a jövő őszre várható.

Az üzemeltető ERÖV Zrt. képviseletében Katona Ferenc műszaki igazgatóhelyettes elmondta, hogy a szekszárdi vízműtelep a zavartalan vízellátás biztosítása érdekében a meglévő műtárgyak és berendezések fejlesztése is megtörténik. A telepen többek között egy új hálózati szivattyúegység épül. A gépészeti fejlesztéseket az üzemeltető igyekszik úgy elvégezni, hogy azok ne okozzanak zavart a szolgáltatásban. Katona Ferenctől megtudtuk, hogy a város egészséges ivóvízzel való ellátásához kármentesítő szivattyúzást végeznek a korábbi víznyerő kutaknál. Ezt a tevékenységet 2012 júniusáig támogatta az állam, azóta a szolgáltatónak a kármentesítés évi 50-60 millió forintjába kerül.

Az új vízbázis várható élettartama 50 év, felújításokkal azonban ennél jóval hosszabb időre biztosíthat egészséges ivóvizet Szekszárdnak.

 Letölthető állomány

Az új bogyiszlói vízbázis a megoldás Szekszárd számára

Letették pénteken a bruttó 6,5 milliárd forint uniós pályázati pénzből, száz százalékos támogatottsággal megvalósuló új vízbázis alapkövét pénteken Bogyiszló mellett.

Az alapkőletétel ünnepélyes aktusa mellett egyúttal át is adták a munkaterületet a kivitelezőknek, s ezzel megkezdődött az ivóvízminőség-javító program kivitelezése. Az új vízműtelep területén tartott ünnepségen Ács Rezső, Szekszárd alpolgármestere emlékeztetett az előzményekre, miszerint 1993-ban kiderült, hogy a lőtéri vízbázist a kutak felé vándorló szennyeződés veszélyezteti, így több kutat le is kellett zárni. A mentesítési program 2007-ben kezdődött meg, de hosszú távú megoldást kellett keresni. A bogyiszlói vízbázis 80-100 évre megoldja a megyeszékhely biztonságos vízellátását, emelte ki az alpolgármester.
A sikeres uniós pályázati program bruttó összege 6,5 milliárd forint, amely egy projekt keretében Szekszárd eddigi legnagyobb beruházása. A most épülő Bogyiszlói Vízműtelep költsége ebből 1,5 milliárd forintot tesz ki, de a 100 százalékos támogatásnak köszönhetően az új vízbázis létrehozása egy fillérjébe sem kerül a város lakóinak, hangsúlyozta Ács Rezső. A műszaki kivitelezés határideje 2015 május vége, a sikeres próbaüzemet követően, várhatóan még az év őszén rácsatlakozhat Szekszárd az új vízbázisra. A megyeszékhely lakói addig is, éppúgy mint eddig mindig, a szigorú követelményeknek megfelelő, egészséges ivóvizet ihatnak, húzta alá Ács Rezső alpolgármester.
Szűcs Tamás, a kivitelező képviselője, Artim Andrásné, az Egyesült Regionális Önkormányzati Vízmű vezérigazgatója és Ács Rezső helyezte el az alapkövet (Fotók: Gottvald Károly)
Szűcs Tamás, a generálkivitelezést elnyerő Duna Aszfalt Kft. területi igazgatója ismertette a program részleteit, amelyet a tervezéstől az engedélyek beszerzésén át a kivitelezésig bezárólag ők irányítanak.
A tervező cég, az Aqua Construct Zrt. főmérnöke, dr. Bozóky-Szeszich Ádám arról szólt, hogy némely vezetékszakaszok megduplázásával biztonsági megoldásokat terveztek a rendszerbe, az esetleges csőtörések bekövetkeztére.
A most épülő Bogyiszlói Vízműtelep, melynek költsége 1,5 milliárd forintot tesz ki. A műszaki kivitelezés határideje 2015. májusának vége
A vízminőség-javító program egyébiránt több részből áll. Az új vízbázis projekt alapvető célja, hogy Szekszárd közel 35 ezer lakosának hosszú távon egészséges ivóvizet biztosítson napi 7000 köbméter átlagos és napi 10.000 köbméter maximális vízfogyasztást alapul véve. Két megoldást vizsgáltak meg a szakemberek. Az egyik lehetőség volt a csatlakozás a Mohácsi Vízműhöz. A másik pedig az évtizedek óta védett Fadd-Dombori-Bogyiszlói vízbázis vizsgálta volt. Mindkét változatban szerepelt a Szekszárdi Vízmű szükséges felújítása is. Végül az illetékesek a gazdaságosabb megoldást választották. A parti szűrésű kutakból kitermelt nyersvíz kezelését – vas-, mangán- és ammónium-mentesítését –, fertőtlenítését Bogyiszlóra tervezték, amelyhez 20,8 kilométeres távvezeték szükséges. Az ivóvíz a Szekszárdi Vízmű Bogyiszlói úti telepének részleges gépészeti felújítása után kerül a vízelosztó hálózatba és övezeti vízellátásba. A vízszolgáltatás biztonságát szolgálja a négy 500 köbméteres kezeltvíz tároló. A távvezetékben továbbított víz 5,2 óra alatt jut el a szekszárdi vízműig.
Diklór-etilén a jelenlegi vízbázis közelében
A Szekszárd ivóvízellátását biztosító lőtéri vízbázisnál 1993-ban illékony klórozott alifás szénhidrogén szennyezettséget mutattak ki. Emiatt az addig használt 4 kúttelepből mindössze kettő maradt üzemben, de 2007-ben másik két telep kútjaiban is megjelent a diklór-etilén szennyezés. Az észlelését követő években elkezdődtek a vizsgálatok és értékelések az országos környezeti kármentesítési program keretében. A mentesítő rendszer létesítményeinek telepítése 2001. decemberére fejeződtek be. A későbbi szakértői jelentések, tanulmányok megállapították, hogy a jelenleg ismert műszaki megoldások alkalmazása nem teszi lehetővé a szennyeződés teljes eltávolítását, emiatt a jelenlegi kármentesítő eljárás mellett a szennyezés 10 év alatt eléri a Sió-parti kutakat is.

Letölthető állomány