projekt kategória bejegyzései

Projekt összefoglalója

Szekszárd város ivóvízellátását biztosító Lőtéri Vízmű vizében 1993 évben illékony klórozott alifás szénhidrogén szennyezettséget mutattak ki. A szennyeződés miatt az addig használt 4 kúttelepből mindössze kettő maradt üzemben. 2007-ben további két kúttelep kútjaiban (“CS” és CS1″ jelű kutak) is megjelent a diklór-etilén szennyezés. A szennyeződés észlelését követő években elkezdődtek tényfeltáró vizsgálatok és értékelések az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében. Projekt összefoglalója bővebben…

Mérföldkövek

 

2008. július 07. – Az I. kör pályázati dokumentációjának benyújtása
2009. február 06. – Az I. kör Támogatási Szerződésének aláírása
2011. szeptember 1. – A II. kör pályázati dokumentációjának benyújtása
2012. február 9. – Támogatói döntés
2012. március 27. – A Támogatási Szerződés hatálybalépése

A projekt teljes költsége nettó 5 143 979 832,-Ft, melyhez Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 3 991 213 951,-Ft vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert el, mely a teljes költségek 77,59%-át fedezi. A beruházás költségeinek önerejét, 1 152 765 881,-Ft-ot a Belügyminisztérium EU Önerő Alap támogatásból biztosítja.

A Támogatási Szerződés aláírása óta eltelt időszakban kiválasztásra kerültek a projektet megvalósító szolgáltatók, vállalkozások.

Műszaki paraméterek

Indikátor csoport Műszaki Indikátorok megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (Jelenleg meglévő) Célérték  (Projekt befejezésekor, felújított) Célérték  (Projekt befejezésekor, új)
vízműtelep, vízkezelés Víztisztítási technológia (gáztalanítás/vas-mangáneltávolítás/ ammónium eltávolítás/arzén eltávolítás/egyéb tisztítás) db/db/db/db/db 1/1/0/0/0 0/0/0/0/0 0/1/1/0/0
vízműtelep, vízkezelés Technológiai kapacitás (napi átlagigény/napi csúcsvíz igény/maximális technológiai kapacitás óránként, a rendelkezésre álló üzemeltetési ill.: elvi vízjogi / vízjogi létesítési engedélyek alapján (m3/d)/(m3/d)/(m3/h) 5890/10 000/840 0/0/0 7000/10 000/500
vízműtelep, vízkezelés Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű m3 1000 0 600
vízműtelep, vízkezelés Kezelőépület kialakítása (építés) db 1 0 1
 vízkivétel kutak (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás) db 8 0 8
 vízkivétel kút lezárás db N.R. N.R. 35
 vízkivétel felszíni vízkivétel db 0 0 0
vízelosztás Új nyersvízhálózat kiépítése (80mm/ 100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 300mm/ 400 mm) fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm N.R. N.R. 0/72/0/72/144/0/144/8768
vízelosztás Új ivóvízhálózat kiépítése* (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is, 80mm/ 100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 400mm) fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm N.R. N.R. 0/0/0/0/0/0/684/9278
vízelosztás Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is)
csak projekt szinten értelmezhető
% N.R. N.R. N.R.
vízelosztás nyersvíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 100/0 0/0 350/0
vízelosztás tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 2 000/0 2 000/0 1 000/0
egyéb Hálózatmosatás projekt szinten fm N.R. N.R. 0
egyéb Próbaüzem hónap N.R. N.R. 3
egyéb Telepen kívüli bekötőút (amennyiben zöldmezős beruházás keretében épül a telep) m N.R. N.R. 338