Új vizekre evez Szekszárd

A jövő nyártól már új helyről kapja az ivóvizet Szekszárd. A Sió helyett a Duna-parton nyitnak kutakat, s egy év múlva csővezetéken már onnan jut el az ivóvíz a megyeszékhelyre.

Némi riadalommal kezdődött a történet, még a ’90-es évek elején. Erről Artim Andrásné, az Egyesült Regionális Önkormányzati Vízmű (ERÖV) vezérigazgatója elmondta, hogy akkor az egyik ivóvíztermelő kútban ipari jellegű szennyezést tártak fel, olyan anyagot, amelyet több közeli cég is használt, felületkezelésre. Ez bekerült a talajba, a talajvízbe, s végül az ivóvíztermelő réteg köré is eljutott. Az akkori üzemeltető, a Szekszárdi Vízmű új kutakat fúratott, távolabb a szennyezéstől, kint a Sió partján. Jelenleg is ezek a Sió-parti kutak üzemelnek, amelyek egyáltalán nem szennyezettek diklór-etilénnel, a vízbázis környezete viszont igen. A káros anyagot a szennyezett vízzel együtt kitermelik. Az a cél, hogy a szennyezés minél lassabban érje el a vízbázist, bár előbb-utóbb mindenképpen eléri. Az ivóvíztermelő kutakat rendszeresen ellenőrzik, a kimenő vízben soha nem volt diklór-etilén jellegű szennyezés, mondta a vezérigazgató.

A védekezés természetesen pénzbe kerül, költsége 25 és 50 millió forint között van évente. 2012 óta erre már nem kapnak állami forrást, jelezték ugyan, hogy a vis maior alapra számítanak, de válasz még nem érkezett.
– Az új városvezetés 2006-ban szembesült a problémával. Korábban az önkormányzat semmilyen lépést nem tett a kérdés végérvényes megoldására – mondta Ács Rezső, Szekszárd alpolgármestere. A közgyűlés aztán 2007-ben döntött, hogy a veszély elhárítására végleges megoldást keres pályázati források bevonásával, és megkezdődött az előkészítés a Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program keretében. (Az országban összesen két település pályázott e konstrukcióban új vízbázis kialakítására, Szekszárd és Miskolc).

Az Egyesült Regionális Önkormányzati Vízmű laboratóriumában Prandóczki Zsuzsanna a korszerű eszközökkel minden szükséges vizsgálatot el tud végezni

Elkészültek a tanulmányok, a pályázat. A projekt költségvetése bruttó 6,5 milliárd forint, és megvalósításával hosszú távra megoldódnak a megyeszékhely ivóvíz ellátási gondjai. A megvalósítás a pályázati lehetőségek maximális kihasználásának köszönhetően a városnak gyakorlatilag nem kerül pénzébe. 2008 júliusában adták be a pályázatot, 2013-ban jutottak el oda, hogy kiírhatták a közbeszerzést.

Két lehetséges változat volt, mondta Katona Ferenc, az ERÖV műszaki vezérigazgató-helyettese. Az egyik a Bogyiszló–Fadd-Dombori térségében levő parti szűrésű új vízbázis, míg a másik változat szerint egy már működő mohácsi vízbázistól távvezetéken hozták volna az ivóvizet Szekszárdra. Előbbi valósul meg, miután a második nagyjából egymilliárddal többe került volna, ráadásul az üzemeltetési költségben is nagy különbség lett volna, tehát a mohácsi változattal drágult volna a szekszárdi vezetékes víz. Nem elhanyagolható az sem, hogy ez az új vízbázis Tolna megye székhelyéé lesz, a másik pedig soha nem lett volna Szekszárdé.

A megnyert pályázat azt tartalmazza, hogy a Duna partjára – ahol már a ’80-as évektől kijelölt vízbázis volt – települnek a parti szűrésű kutak, a folyótól úgy 15-20 méterre, belőlük a szűrt vizet vezetik be egy tisztítóműbe. A víz minősége lényegesen kedvezőbb lesz, mint az eddigi kútcsoportok bármelyikénél, a szennyező anyagok – vas, mangán stb. – lényegesen kisebb koncentrációban vannak jelen, mint a mostani kutakból nyert víznél. Természetesen itt is kell tisztítani, ezért Bogyiszló határában egy tisztítómű épül, odáig nyersvíz-vezetéken érkezik a parti szűrésű víz. A tisztítóműben vastalanítás, mangántalanítás, ammóniamentesítés történik, és aktívszén-szűrő is lesz. Egy 12-13 kilométeres távvezetéken jut el a víz a meglévő szekszárdi telepre, és onnan osztják el a városi hálózatba. A műveket, tározókat, nyomásfokozókat  mind összekapcsolják az új bázissal. A kutaktól a város legmagasabb pontjáig a vezérlés, az irányítás a jelenleginél is biztonságosabb és mindent lefedő rendszer lesz.

Természetesen a városi hálózat karbantartása folyamatos, ezen az új vízbázis kiépítése sem változtat, továbbra is végezni kell a rekonstrukciókat, a ’80-90 éves elavult rozsdás csövek cseréjét is mindenképpen folytatni kell. – Azt szoktuk mondani, ez 80-100 évre megoldja Szekszárd vízellátását. Most 7500 köbméter a város vízfogyasztása napi átlagban, a csúcs 10 ezer köbméter, ezt az új rendszer könnyedén teljesíti – mondta Ács Rezső. Hozzátette, 2007-ben a vízmű felmérte a teljes víziközmű rendszert, ennek alapján elkezdődött egy szisztematikus felújítás. Erre évente 60-100 millió forint közötti összeget költenek, hogy ne csak a vízbázis legyen új, korszerű, hanem az a rendszer is, amelyen át eljut a víz a fogyasztóhoz.

A kivitelező cég hamarosan kezdheti a munkát

Märcz Lászlótól, a Szekszárdi Városüzemeltetési és -fejlesztési Igazgatóság vezetőjétől megtudtuk, a Duna Aszfalt Kft. lesz a kivitelező, amely nyílt közbeszerzésen nyerte el a munkát. A terveket három részre bontották, egyik a vízkivételi mű, a második a vízmű telep, a harmadik pedig a vezetékrendszer terve. A kúttelep és a víztisztító tervei elkészültek, engedélyeztetésük folyamatban van. A vezetékek esetében az előzetes vizsgálati dokumentáció engedélyeztetése folyik, a tervek várhatóan április első felében készülnek el. Amint az engedélyek rendelkezésre állnak, rögtön munkához lehet látni. A tervek szerint 2015. május 31. a befejezési határidő.

A régió legkorszerűbb laborja van Szekszárdon

– A mostani vizünk is jó minőségű, de az új vízbázisnak köszönhetően még ennél is jobb lesz – mondta Katona Ferenc, az ERÖV vezérigazgató-helyettese. – A Nemzeti Akkreditáló Testület által hitelesített laboratóriumunk van, ez úgyszólván minden szükséges kémiai, biológiai, bakteriológiai vizsgálatot el tud végezni, s ez is garantálja a kiváló minőséget. A régió legkorszerűbb, legszélesebb spektrumú vizsgálatokra képes ilyen jellegű laborja itt van Szekszárdon. A nagy tudású gépek megvásárlásának eredményeként már nem kell más céghez fordulnunk, mi magunk vizsgálhatjuk az összes paramétert, megfelelő gyakorisággal.

(TEOL)

Letölthető állomány