Új vízbázist kap Szekszárd

Rövid összefoglalás a projektről

Szekszárd város ivóvízellátását biztosító Lőtéri Vízmű vizében 1993 évben illékony klórozott alifás szénhidrogén szennyezettséget mutattak ki. A szennyeződés miatt az addig használt 4 kúttelepből mindössze kettő maradt üzemben. 2007-ben további két kúttelep kútjaiban (“CS” és CS1″ jelű kutak) is megjelent a diklór-etilén szennyezés.

A szennyeződés észlelését követő években elkezdődtek tényfeltáró vizsgálatok és értékelések az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében. A mentesítő rendszer létesítményeinek telepítése 2001 decemberére fejeződött be.

A vizsgálatokat és a kármentesítés eredményeit értékelő szakértői jelentések, tanulmányok megállapították, hogy a jelenleg ismert műszaki megoldások alkalmazása nem teszi lehetővé a szennyeződés teljes eltávolítását a Lőtéri kutak vízéből, emiatt ” a jelenlegi kármentesítő eljárás mellett a szennyezés 10 év alatt eléri a Sió-parti kutakat is”.

Az OKI által kibocsátott szakvélemény szerint folyamatos kémiai jellegű veszély áll fenn, ami a fogyasztóra nézve komoly egészségügyi kockázatot jelent. A szennyező anyagok közül a vinil-klorid bizonyítottan rákkeltő hatású.  Az OKI szakvéleménye szerint ” csak a vízkezelés technológia kiegészítő elemekkel történő ellátása ivóvíz biztonsági szempontból kevésbé preferálható az optimális kockázatkezelést egy stabil és ismert minőségű új nyersvíz-bázis használatba vétele jelentheti”.

A projekt alapvető célja: Szekszárd város lakossága (közel 35.000 ember) részére egészséges ivóvíz biztosítása 7000 m3/nap átlagos és 10.000 m3/nap maximális vízfogyasztást alapul véve.

A felmerült probléma kezelése érdekében lényegében két megoldási alternatívát vizsgáltunk. Az “A” változat más vízellátó rendszerhez (Mohácsi Vízmű) való csatlakozás, míg a “B” változat más vízbázisra való áttérés lehetőségét (Fadd, Dombori) – Bogyiszlói vízbázis) vizsgálta. Mindkét változat esetében a meglévő Szekszárdi Vízmű szükséges mértékű felújítását is terveztük.

A beruházási és a fenntartási időszakban felmerülő közgazdasági költségek jelenértéke alapján a “B” változatot választottuk megvalósításra.

A Duna-partra tervezett parti szűrésű kutakból kitermelt, a nyersvíz vas-, mangántalanító és ammónium-mentesítő vízkezelés és fertőtlenítés után a vízkezelő mű Bogyiszló külterületén való elhelyezésével és 20,8 km-es távvezeték létesítésével terveztük. Az ivóvíz a Szekszárdi Vízmű Bogyiszlói úti vízmű telep részleges gépészeti felújítása után kerül a vízelosztó hálózatba és övezeti vízellátásba.

A kezeltvíz távvezeték 1 db 17 115 m hosszú NÁ 400 göv., P=16 bar-os csőkötésekkel.

A zavartalan vízszolgáltatás biztonságát szolgálja a 4 x 500 m3-es kezeltvíz tároló. A távvezetékben a tervezett vízműtől továbbított víz 5,2 óra alatt jut el a Szekszárdi vízműig. Vízminőség romlást nem feltételezünk a törésponti klórozás után deklórozási céllal beépített GAC aktív szénszűrők miatt. Kezeltvíz-fogadás a Szekszárdi Vízmű Bogyiszlói úti vízmű telepén, meglévő 2×1000 m3-es kezeltvíz-tározóba történik. A tározóknál a kezeltvíz utóklórozásának, fertőtlenítésének lehetőségét a meglévő berendezések, klórozók korszerűsítésével biztosítjuk.

A projekt megvalósulása esetén Fadd- Dombori-Bogyiszló területén 1 új vízbázis (8 db termelő kút), 1 db 10.000 m3/d kapacitású új vízmű létesül, 20.819 m NÁ 400 göv. távvezeték, 3.580 m D 200 KPE dekantvíz vezeték kerül megépítésre, valamint a meglévő vízmű tovább üzemelő eszközei felújításra kerülnek (2 x 1 000 m3-es tisztavizes medence, klórozó berendezés, villamos berendezések átalakítása, felújítása, udvartéri vezetékek cseréje, csatlakozó pontok kialakítása és a belső hálózat átalakítása, meglévő telepi irányítástechnika felújítása, átalakítása, SCADA rendszer kiépítése a hálózati felügyelettel együtt).

Kedvezményezett neve és elérhetősége:Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft1134 Budapest, Váci út 45.
Postacím: 1399 Budapest Pf.:677