Tovább folytatódik a bogyiszlói vízbázis fejlesztése

A Szekszárd számára meghatározó jelentőségű beruházás első szakasza, – melynek köszönhetően évtizedekig új vízbázisból nyeri majd a város az ivóvizet – a 2015. november 30-án tartott projektzáró rendezvénnyel lezárult.  A 6,5 milliárd forintot is meghaladó összköltségű beruházás kapcsán új parti szűrésű kutak jöttek létre Fadd-Dombori területén, a Duna parton, illetve megépült a Bogyiszlói víztísztítótelep és a szekszárdi Bogyiszló úti vízműtelepet is korszerűsítették. A víz a Duna partról a szekszárdi vízműtelepre egy közel 20 km hosszú távvezetéken keresztül jut el, mely természetesen érinti a bogyiszlói új vízműtelepet is, ahol a nyersvíz megtisztul és tisztavízként jut el a szekszárdi emberekhez. A “Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat keretében épített művek szakszerű működtetése és a próbaüzem tapasztalatai kapcsán a szolgáltató szakmai véleményének megfelelően szükségessé váltak további fejlesztések.

A jelenlegi fejlesztési szakaszban több munkafolyamat zajlik a telepen. Az új épületek és műtárgyak, a GAC szűrőépület, a derítő épület, az iszapkezelő épület és az iszapkondicionáló medence építési és technológiai szerelési munkálatai is az ütemtervnek megfelelően haladnak.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat második szakasza

  „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat 2015. november 19 – én a műszaki átadás – átvétellel lezárult.  Azonban a projekt keretén belül átadott művek illetve a próbaüzem tapasztalatai kapcsán kialakult szakmai véleményeknek megfelelően Szekszárd Város Önkormányzata további fejlesztéseket hajt végre az új vízbázison.

Minden szakmai vélemény egybehangzóan állítja, hogy további fejlesztésekkel, még sikeresebben működhetne az új vízbázis. Továbbá, a projekt megvalósítása során felmerült az igény – Józsefpuszta, Kendergyár és Ózsákpuszta – biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések biztosítására, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére. Ezek segítségével további lakosok esetében tudja biztosítani a város, az egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátást. Szekszárd Megyei Jogú Város kifejezte szándékát a szükségszerű fejlesztési igények megoldására a korábbi projekthez kapcsolódva és azzal teljes összhangban történő megvalósításra.

A fejlesztések során a parti szűrésű kutakban található vas és mangántalanítok is tehermentesítve lesznek, ugyanis a nyári csúcsfogyasztás esetén a Duna kis vízállású, ennek következtében nagy a leterheltségük.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részletes költségvetés elemzést készített, mely alapján a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a további fejlesztéseket az új vízbázison.

A kivitelezéshez szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat az Önkormányzat saját gazdasági társasága a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. látja majd el.

A pályázat ezen szakaszára Európai Uniós vissza nem térítendő támogatás, 680,39 millió Ft, áll az Önkormányzat rendelkezésére. Magyarország központi költségvetéséből 200 millió Ft önerőt kap a város, ez teljes fedezetet nyújt a KEHOP szakaszban mind az építési munkákra mind pedig az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra. Az ezen felüli esetlegesen felmerülő költségekre a 2016. évi költségvetés pályázati tartaléka nyújt fedezetet.

Kiválasztásra került a FIDIC mérnök és a műszaki ellenőr

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. július 12-ei ülésén 209/2016. (VII.12.) számú határozatával döntött arról, hogy a projekt keretében a műszaki tartalom maradéktalan megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges FIDIC Sárga Könyv szerint mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával saját gazdasági társaságát, a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.-t bízza meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása című pályázat második szakasza

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésén tárgyalt napirendi pontok között szerepelt „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon  egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat következő
szakaszának tervezési és kivitelezési paramétereinek kérdése is.
A projekt sikeresen zárult 2015. november 19 – én a műszaki átadás – átvétellel, azonban ezt követően az épített művek szakszerű működtetése és a próbaüzem tapasztalatai kapcsán a szolgáltató szakmai véleményének megfelelően indokoltnak látja a további fejlesztéseket.
A Duna folyami vízállása a nyári csúcs fogyasztási igények időszakában jellemzően kisvízállású. A kisvízállások tartós időszaka egyre hosszabb időszakra prognosztizált. A kisvízállások során a folyam apadásától függően a nyersvíz termelő kutak kapacitása jelentős mértékben csökken és a nyersvízben egyre nagyobb arányban jelennek meg a háttérterületről származó rétegvizek. A vízbázis új kutakkal történő bővítése nem lehetséges a jó vízadó képességű pleisztocén kavics terasz nagyságából adódóan. Fentiek indokolttá teszik a teljes rendszer összehangolt működését biztosító
hozamkiegyenlítést, valamint a nyomás alatti vas és mangántalanító gyorsszűrők csapadékszűrési kapacitásának tehermentesítését.

Továbbá, a projekt megvalósítása során felmerült az igény – Józsefpuszta, Kendergyár és Ózsákpuszta – biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések biztosítására, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére, amely elszámolható és támogatható szakmai tartalom a hatályos felhívás szerint, és további lakosok esetében tudja biztosítani az egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátását. Szekszárd Megyei Jogú Város kifejezte szándékát a fentiekben részletezett további szükségszerű fejlesztési igények megoldására korábbi projektjéhez kapcsolódva és azzal teljes összhangban történő megvalósítására.
Az eredeti (KEOP szakasz) projekt költség-haszon elemzését az Önkormányzat a pályázati kiírás mellékletében kiadott útmutatók szerint készítette el. Kormány határozat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére Magyarország központi költségvetéséből 200 000 000 Ft megtéríthető indikatív önerőt nevesít, mely ezáltal teljes fedezet nyújt a KEHOP szakasz építési munkára, valamint az ahhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra. Az ezen felül esetlegesen felmerülő egyéb költségekre (pl. földhivatali eljárások díja) a 2016. évi költségvetés Pályázati Tartalék sora nyújt fedezetet.

Zárórendezvény

Sajtóközlemény: Lezárult a „SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HOSSZÚ TÁVON EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA” című pályázat

Befejeződtek „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázat kivitelezési munkái. A beruházásnak köszönhetően Szekszárd egy új vízbázisról nyerheti majd az ivóvizet.

 A pályázat zárórendezvénye 2015. november 30-án a szekszárdi Piac téren került megrendezésre, melyen  a projekt kapcsán érintett összes szereplő képviseltette magát.

Ács Rezső Szekszárd MJV polgármestere elmondta, ez a beruházás meghatározó jelentőségű a város számára, évtizedekig ebből az új vízbázisból nyeri majd Szekszárd az ivóvizet. A projekt összértéke meghaladja a 6,5 milliárd forintot, melynek összegét a pályázati forrás teljes egészében biztosítja, tette hozzá a polgármester.

 A pályázat projektmenedzsere Dzsogán József, a VASC Kft. képviseletében egy prezentáció keretében mutatta be az egész beruházást a kezdetektől egészen a megvalósulásig. Ezt követően Szűcs Tamás a kivitelező cég, a Duna Aszfalt Kft. területi igazgatója elmondta, milyen fontos és nagy jelentőségű beruházás volt ez a projekt cégük számára hiszen a kivitelezés nagyságrendje mellett egy teljesen új technológiát is alkalmaztak a víztisztítás terén. Köszönetét fejezte ki a megbízó önkormányzat és minden résztvevő számára a projekt kivitelezési szakaszában tanúsított gördülékeny kommunikációs és hathatós együttműködés kapcsán.

 A teljesen újonnan épülő telep a város egyik legnagyobb jelentőségű beruházása, ugyanis a pályázat lezárultával mintegy 34 ezer ember és a Szekszárdon működő üzemek hosszú távú ivóvíz ellátása valósul meg.

 A projekt kapcsán új parti szűrésű kutak jöttek létre a Duna parton, illetve a Bogyiszlói víztítótelep és a szekszárdi Bogyiszló úti vízműtelepet is korszerűsítették. A beruházás során megépült és korszerűsített létesítmények az ERÖV Zrt. üzemeltetése alá kerülnek. Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása című pályázata hosszú távra nyújt megoldást a város ivóvízellátása terén.

Sajtóközlemény: Megkezdődött a műszaki átadás-átvétel – Sajtónyilvános esemény az új bogyiszlói viztisztitó telepnél

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú pályázat megkezdődött a műszaki átadás – átvétel, a projekt ezen szakaszáról Szekszárd MJV polgármestere, Ács Rezső, illetve a Duna Aszfalt Kft. képviselője, Szűcs Tamás tájékoztatta a résztvevőket a bogyiszlói vízműtelepen.

Ács Rezső elmondta, ez a beruházás meghatározó jelentőségű Szekszárd városának, ugyanis a közel két éves kivitelezői munka nemsokára teljes egészében lezárul. A projekt összértéke meghaladja a 6,5 milliárd forintot, melynek összegét a pályázati forrás teljes egészében biztosítja.

A pályázat kapcsán megvalósításra kerülő legjelentősebb létesítmény a Bogyiszló mellett található víztisztító telep. Ez köti össze a Duna parton található 8 parti szűrésű új kutat a szekszárdi, Bogyiszlói úton található vízműteleppel. Szerepe ezáltal óriási, mivel a Dunától érkező közel 10 km-es vezetékeken jut el a nyersvíz a telepre, majd ott kerül megtisztításra egy úgynevezett ózongenerátor segítésével.  Az ózon rendkívül erős oxidálószer, olyan mikroorganizmusokat is képes elpusztítani, melyek hatástalanítására a klór alkalmatlan – tájékoztatta a jelenlévőket Dr. Bozóky-Szeszich Ádám, az Aqua Construct Zrt. főmérnöke.

A teljesen újonnan épülő telep a város egyik legnagyobb jelentőségű beruházása, ugyanis a pályázat lezárultával mintegy 34 ezer ember és a Szekszárdon működő üzemek hosszú távú ivóvíz ellátása valósul meg.

Szűcs Tamás, a Duna Aszfalt Kft. kivitelező cég területi igazgatója elmondta, a projekt zárásig a jelenlegi kutakból nyerik az ivóvizet, mely természetesen még megfelel minden egészségügyi követelménynek, azonban a korábban észlelt háttérszennyezést a későbbiekben akár veszélyt is jelenthetne, ezért volt elengedhetetlen az új vízbázis kiépítése a megyeszékhelyen.

Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása című pályázata rövidesen, még az idén le is zárul és hosszú távra nyújthat megoldást az ivóvízellátás terén.