GYIK

  1. Miért van szükség a projekt II. szakaszára?

Indokolt a teljes rendszer összehangolt működését biztosító hozamkiegyenlítés, valamint a nyomás alatti vas és mangántalanító gyorsszűrők csapadékszűrési kapacitásának tehermentesítése.

Továbbá a projekt megvalósítása során felmerült az igény – József puszta, Kendergyár és Ózsák puszta – biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések biztosítására, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére, amely elszámolható és támogatható  szakmai tartalom a KEHOP-2.1.4 felhívás szerint, és további 144 fő esetében tudja biztosítani a lakosság egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátását.

  1. Az előző projektben megvalósításra került célokat érinthetik-e negatívan az új II. szakaszban megvalósítani kívánt célok?

A projekt szakaszolása során, a KEOP-ban maradó és a KEHOP-ba átkerülő tevékenységek együttes megvalósulásával az eredeti projektben megfogalmazott célok és indikátorok továbbra is teljes egészében teljesülnek, illetve bővülnek. Így az előző szakaszt semmilyen módon nem érintheti negatívan az újabb beruházás.

  1. Milyen források állnak rendelkezésre a beruházás megvalósítására?

A projekt költsége 876 900 000 forint. Ennek 77,59 % -át, 680 386 710 forintot nyújt támogatásként az Európai Unió és a magyar állam. A fennmaradó 22,41% a KEHOP szakasz esetében a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően kerül megtérítésre. A határozat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Magyarország központi költségvetéséből 0,20 Mrd Ft megtéríthető indikatív önerőt nevesít.

  1. Mikor valósulhat meg a beruházás?

A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt befejezésének dátuma: 2017. május 17.

  1. Mekkora terhet jelent ez a lakosságnak?

A projekt megvalósításához nincs szükség a lakosság anyagi hozzájárulására, teljes egészében az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósul meg.

 

Tippek:

http://viztakarekossag.hu/tippek

http://energiapedia.hu/energiamegtakaritas-tippek

http://www.jotudni.hu/tippek/viztakarekossag.html