projekt kategória bejegyzései

Záró sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HOSSZÚ TÁVON EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT MÁSODIK SZAKASZA KEHOP-2.1.4-15-2016-00004

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat második szakasza 2017. május 12 – én a műszaki átadás – átvétellel lezárult.

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat első szakasza 2015. november 19 – én zárult le, azonban a projekt keretén belül átadott művek, illetve a próbaüzem tapasztalatai kapcsán kialakult szakmai véleményeknek megfelelően Szekszárd Város Önkormányzata további fejlesztéseket hajtott végre az új vízbázison jelen projekt keretében.

A fejlesztések során megvalósult a teljes rendszer összehangolt működését biztosító hozamkiegyenlítés, valamint a parti szűrésű kutakban található vas és mangántalanítok tehermentesítve lettek, ugyanis a nyári csúcsfogyasztás esetén a Duna kis vízállású, ennek következtében nagy a leterheltségük.

Továbbá Józsefpuszta, Kendergyár és Ózsákpuszta külterületeken biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések valósultak meg, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelése történt meg. Ezek segítségével további lakosok esetében tudja biztosítani a város, az egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátást.

A kivitelezést a Duna Aszfalt Kft. végezte, míg a kivitelezéshez szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat az Önkormányzat saját gazdasági társasága a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. látta el.

A pályázat ezen szakaszára Európai Uniós vissza nem térítendő támogatás, 680,39 millió Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére. Magyarország központi költségvetéséből 200 millió Ft önerőt kapott a város, ez teljes fedezetet nyújtott a KEHOP szakaszban mind az építési munkákra, mind pedig az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra. A projektről bővebb információt a www.szekszard-vizbazis.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető 74/504-158
SZMJV Polgármesteri Hivatala

Berlinger Attila ügyvezető 30/321-3303
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.

 

Projekt összefoglalója

A Duna folyami vízállása a nyári csúcs fogyasztási igényel időszakában jellemzően kis vízállású. A kisvízállások tartós időszaka egyre hosszabb időszakra prognosztizált. a kisvízállások során a folyam apadásától függően a nyersvíz termelő kutak kapacitása jelentős mértékben csökken és a nyersvízben egyre nagyobb arányban jelennek meg a háttérterületekről származó rétegvizek. A vízbázis új kutakkal történő bővítése nem lehetséges a jó vízadó képességű pleisztocén kavics terasz nagyságából adódóan. Fentiek indokolttá teszik a teljes rendszer összehangolt működését biztosító hozamkiegyenlítést, valamint a nyomás alatti vas lés mangántalanító gyorsszűrők csapadékszűrési kapacitással tehermentesítését.

Projekt összefoglalója bővebben…

Műszaki paraméterek

Vizsgált értékek Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változása Cél összváltozás Cél kumulált
Jobb vízellátásban részesülő további népesség (fő) 2016.07.01. 0 2017.05.17. 144 144 144
Megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma 2016.07.01 33494 2017.05.17. 144 144 33638