hírek kategória bejegyzései

Záró sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HOSSZÚ TÁVON EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT MÁSODIK SZAKASZA KEHOP-2.1.4-15-2016-00004

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat második szakasza 2017. május 12 – én a műszaki átadás – átvétellel lezárult.

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat első szakasza 2015. november 19 – én zárult le, azonban a projekt keretén belül átadott művek, illetve a próbaüzem tapasztalatai kapcsán kialakult szakmai véleményeknek megfelelően Szekszárd Város Önkormányzata további fejlesztéseket hajtott végre az új vízbázison jelen projekt keretében.

A fejlesztések során megvalósult a teljes rendszer összehangolt működését biztosító hozamkiegyenlítés, valamint a parti szűrésű kutakban található vas és mangántalanítok tehermentesítve lettek, ugyanis a nyári csúcsfogyasztás esetén a Duna kis vízállású, ennek következtében nagy a leterheltségük.

Továbbá Józsefpuszta, Kendergyár és Ózsákpuszta külterületeken biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések valósultak meg, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelése történt meg. Ezek segítségével további lakosok esetében tudja biztosítani a város, az egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátást.

A kivitelezést a Duna Aszfalt Kft. végezte, míg a kivitelezéshez szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat az Önkormányzat saját gazdasági társasága a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. látta el.

A pályázat ezen szakaszára Európai Uniós vissza nem térítendő támogatás, 680,39 millió Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére. Magyarország központi költségvetéséből 200 millió Ft önerőt kapott a város, ez teljes fedezetet nyújtott a KEHOP szakaszban mind az építési munkákra, mind pedig az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra. A projektről bővebb információt a www.szekszard-vizbazis.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető 74/504-158
SZMJV Polgármesteri Hivatala

Berlinger Attila ügyvezető 30/321-3303
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.

 

Kristálytiszta ivóvízhez jutnak a Keselyűsben élők

Hamarosan tiszta ivóvízhez jutnak a Józsefpuszta, Kendergyár, Ózsákpuszta lakosai. A három hely egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében új vízvezeték építését kezdték meg.

Mint az Ács Rezső polgármester a 2017. máricus 16. – i sajtótájékoztatón elmondta, a Szekszárdhoz tartozó három településrészen élők sokszor jelezték, hogy rozsdás víz folyik a csapokból. Hozzátette, Máté István képviselő is sokat lobbizott a probléma megoldása érdekében.
A tervek már régóta készen álltak, de a megvalósításhoz szükséges forráshoz tavaly jutott hozzá a város. Összesen 9 kilométer vízvezetéket építenek ki mintegy 80 millió forintos beruházással – tudatta a városvezető. Az új vízvezetékkel egy magánkézben lévő hálózatot váltanak ki, a vezetékeket a Duna Aszfalt Kft. viszi el a külterületekig, a belterületi csatlakozásokat az E.R.Ö.V. Zrt. építi ki. A legkésőbb nyár elejéig lezáruló beruházásnak köszönhetően a három településrész mintegy 200 lakója ugyanazt – a Duna melletti kutakról származó – vizet ihatja majd, mint a szekszárdiak.
Máté István képviselő arról szólt, hogy megválasztását követően minden érintett rögtön azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy segítsen a probléma megoldásában.
Artim Andrásné, az E.R.Ö.V. Zrt. ügyvezetője elmondta, a víz vastartalma normál esetben 0,3 milligramm literenként, míg az érintett területeken ennek akár az ötszöröse is lehet. A víz ettől még iható, de levegővel érintkezve a vas kiválik és látható lesz. Hozzátette: a lakóknak csak az új vízvezetékre való rácsatlakozást kell önerőből megoldaniuk.
A víz rozsdaszínű és büdös – számolt be az Ózsákpusztán élő Hajnal Jánosné. Ők kizárólag ásványvizet isznak és tésztát, illetve levest is csak azzal főznek. Ha ugyanis felteszik főni a vizet, a tetején vastagon megjelenik a „rozsda” – fogalmazott. A fehér ruhákat ugyancsak kizárólag ásványvízzel mossák, és a magas vastartalom miatt mindössze 3-4 évente új mosógépet kellett vásárolni.

Tovább folytatódik a bogyiszlói vízbázis fejlesztése

A Szekszárd számára meghatározó jelentőségű beruházás első szakasza, – melynek köszönhetően évtizedekig új vízbázisból nyeri majd a város az ivóvizet – a 2015. november 30-án tartott projektzáró rendezvénnyel lezárult.  A 6,5 milliárd forintot is meghaladó összköltségű beruházás kapcsán új parti szűrésű kutak jöttek létre Fadd-Dombori területén, a Duna parton, illetve megépült a Bogyiszlói víztísztítótelep és a szekszárdi Bogyiszló úti vízműtelepet is korszerűsítették. A víz a Duna partról a szekszárdi vízműtelepre egy közel 20 km hosszú távvezetéken keresztül jut el, mely természetesen érinti a bogyiszlói új vízműtelepet is, ahol a nyersvíz megtisztul és tisztavízként jut el a szekszárdi emberekhez. A “Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat keretében épített művek szakszerű működtetése és a próbaüzem tapasztalatai kapcsán a szolgáltató szakmai véleményének megfelelően szükségessé váltak további fejlesztések.

A jelenlegi fejlesztési szakaszban több munkafolyamat zajlik a telepen. Az új épületek és műtárgyak, a GAC szűrőépület, a derítő épület, az iszapkezelő épület és az iszapkondicionáló medence építési és technológiai szerelési munkálatai is az ütemtervnek megfelelően haladnak.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat második szakasza

  „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat 2015. november 19 – én a műszaki átadás – átvétellel lezárult.  Azonban a projekt keretén belül átadott művek illetve a próbaüzem tapasztalatai kapcsán kialakult szakmai véleményeknek megfelelően Szekszárd Város Önkormányzata további fejlesztéseket hajt végre az új vízbázison.

Minden szakmai vélemény egybehangzóan állítja, hogy további fejlesztésekkel, még sikeresebben működhetne az új vízbázis. Továbbá, a projekt megvalósítása során felmerült az igény – Józsefpuszta, Kendergyár és Ózsákpuszta – biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések biztosítására, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére. Ezek segítségével további lakosok esetében tudja biztosítani a város, az egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátást. Szekszárd Megyei Jogú Város kifejezte szándékát a szükségszerű fejlesztési igények megoldására a korábbi projekthez kapcsolódva és azzal teljes összhangban történő megvalósításra.

A fejlesztések során a parti szűrésű kutakban található vas és mangántalanítok is tehermentesítve lesznek, ugyanis a nyári csúcsfogyasztás esetén a Duna kis vízállású, ennek következtében nagy a leterheltségük.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részletes költségvetés elemzést készített, mely alapján a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a további fejlesztéseket az új vízbázison.

A kivitelezéshez szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat az Önkormányzat saját gazdasági társasága a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. látja majd el.

A pályázat ezen szakaszára Európai Uniós vissza nem térítendő támogatás, 680,39 millió Ft, áll az Önkormányzat rendelkezésére. Magyarország központi költségvetéséből 200 millió Ft önerőt kap a város, ez teljes fedezetet nyújt a KEHOP szakaszban mind az építési munkákra mind pedig az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra. Az ezen felüli esetlegesen felmerülő költségekre a 2016. évi költségvetés pályázati tartaléka nyújt fedezetet.

Kiválasztásra került a FIDIC mérnök és a műszaki ellenőr

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. július 12-ei ülésén 209/2016. (VII.12.) számú határozatával döntött arról, hogy a projekt keretében a műszaki tartalom maradéktalan megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges FIDIC Sárga Könyv szerint mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával saját gazdasági társaságát, a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.-t bízza meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása című pályázat második szakasza

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésén tárgyalt napirendi pontok között szerepelt „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon  egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat következő
szakaszának tervezési és kivitelezési paramétereinek kérdése is.
A projekt sikeresen zárult 2015. november 19 – én a műszaki átadás – átvétellel, azonban ezt követően az épített művek szakszerű működtetése és a próbaüzem tapasztalatai kapcsán a szolgáltató szakmai véleményének megfelelően indokoltnak látja a további fejlesztéseket.
A Duna folyami vízállása a nyári csúcs fogyasztási igények időszakában jellemzően kisvízállású. A kisvízállások tartós időszaka egyre hosszabb időszakra prognosztizált. A kisvízállások során a folyam apadásától függően a nyersvíz termelő kutak kapacitása jelentős mértékben csökken és a nyersvízben egyre nagyobb arányban jelennek meg a háttérterületről származó rétegvizek. A vízbázis új kutakkal történő bővítése nem lehetséges a jó vízadó képességű pleisztocén kavics terasz nagyságából adódóan. Fentiek indokolttá teszik a teljes rendszer összehangolt működését biztosító
hozamkiegyenlítést, valamint a nyomás alatti vas és mangántalanító gyorsszűrők csapadékszűrési kapacitásának tehermentesítését.

Továbbá, a projekt megvalósítása során felmerült az igény – Józsefpuszta, Kendergyár és Ózsákpuszta – biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések biztosítására, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére, amely elszámolható és támogatható szakmai tartalom a hatályos felhívás szerint, és további lakosok esetében tudja biztosítani az egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátását. Szekszárd Megyei Jogú Város kifejezte szándékát a fentiekben részletezett további szükségszerű fejlesztési igények megoldására korábbi projektjéhez kapcsolódva és azzal teljes összhangban történő megvalósítására.
Az eredeti (KEOP szakasz) projekt költség-haszon elemzését az Önkormányzat a pályázati kiírás mellékletében kiadott útmutatók szerint készítette el. Kormány határozat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére Magyarország központi költségvetéséből 200 000 000 Ft megtéríthető indikatív önerőt nevesít, mely ezáltal teljes fedezet nyújt a KEHOP szakasz építési munkára, valamint az ahhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra. Az ezen felül esetlegesen felmerülő egyéb költségekre (pl. földhivatali eljárások díja) a 2016. évi költségvetés Pályázati Tartalék sora nyújt fedezetet.

Közérdekű közlemény

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Fadd-Domborinál (0238 hrsz) 0,4kV-os földkábeleket, Bogyiszlónál (113/93 hrsz) pedig 22/0,4kV-os transzformátor állomást, valamint 22kV-os és 0,4kV-os földkábeleket létesített.

A villamos hálózatot az E.ON 2015. július 16. napján feszültség alá helyezi.

Ettől az időponttól a létesítmény megközelítése, érintése életveszélyes és TILOS!

Nyolcvan-száz évre terveznek (TEOL cikk)

Elkezdődött a próbaüzem a bogyiszlói víztisztító telepen és a faddi kúttelepen. A jövőben ez a vízbázis látja el egészséges ivóvízzel Szekszárdot.

A bogyiszlói telep keddi bejárása során Katona Ferenc, az ERÖV Zrt. műszaki igazgatója elmondta, hogy ózon oxidációs technikával tisztítják a vizet, amelyet ezen kívül jelenleg csak egy helyen alkalmaznak az országban. A módszer lényege, hogy kevesebb vegyszert használnak, és ózon segítségével oxidálják a vízben található anyagokat, amelyeket aztán szűrni tudnak.

A bejárást követő faddi sajtótájékoztatón Ács Rezső, Szekszárd polgármestere arról beszélt, hogy minden az ütemterv szerint halad, így várhatóan októberben már teljes kapacitással működhet a rendszer. Katona Ferenc hozzátette, hogy a telep csúcskapacitása 10 ezer köbméter víz per nap.

A nyers vizet nyolc kút szolgáltatja, és mivel ezek a Duna ártérében épültek, a kivitelezésnél nagy hangsúlyt kellett fektetni az árvízvédelmükre, ezért úgynevezett kőszórásos módszert alkalmaztak az építésüknél. A biztonság már csak azért is fontos, mert tervek szerint a következő 80-100 évben ez a rendszer láthatja el egészséges ivóvízzel a szekszárdiakat – emelte ki Ács Rezső.

Megjelent: TEOL, 2015. június 23

Letölthető állomány

Bogyiszlói Vízműtelep – Alapkőletétel

2014. augusztus 15-én Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város alpolgármestere, illetve a kivitelező cég, a Duna Aszfalt Kft. képviselője sajtónyilvános esemény keretében ismertették a projekt előrehaladását, illetve tették le az alapkövet a Bogyiszlói vízműtelep helyszínén.
A projekt célja, Szekszárd város lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása. Ennek egyik további eleme a Duna-partra tervezett parti szűrésű kutak létrehozása, ebből kerül ugyanis a jövőben nyersvíz, a Bogyiszló külterületére elhelyezett vízkezelő műbe, ahonnan távvezetékek létesítésével jut tovább Szekszárd városa felé.

 

Duna menti kutakból kapja Szekszárd az ivóvizet

A megyeszékhely hosszú távon történő egészséges ivóvízzel való ellátása is jelentős részben kapcsolódik a Tolnai járáshoz. A Fadd külterületén, a dombori kikötőtől nem messze fúrandó kutakból a vizet a bogyiszlói önkormányzati iparterületen felépítendő nyersvíz tisztítóba továbbítják, majd a kezelt vizet vezetik tovább Szekszárdra. Frey Tímea, a szekszárdi önkormányzat pályázati referense elmondta: várhatóan a napokban nyújtják be a vízbeszerzésre és a víztisztításra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes terveket. Ha minden optimálisan alakul, idén nyáron megtörténhet a mintegy 4,8 milliárd forintos projekt első kapavágása. A beruházást a tervek szerint 2015. májusában zárják.

Letölthető állomány