Józsefpuszta – 2017. május 17.

Kendergyár – 2017. május 17.

Ózsákpuszta – 2017. május 17.

Záró sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HOSSZÚ TÁVON EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT MÁSODIK SZAKASZA KEHOP-2.1.4-15-2016-00004

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat második szakasza 2017. május 12 – én a műszaki átadás – átvétellel lezárult.

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat első szakasza 2015. november 19 – én zárult le, azonban a projekt keretén belül átadott művek, illetve a próbaüzem tapasztalatai kapcsán kialakult szakmai véleményeknek megfelelően Szekszárd Város Önkormányzata további fejlesztéseket hajtott végre az új vízbázison jelen projekt keretében.

A fejlesztések során megvalósult a teljes rendszer összehangolt működését biztosító hozamkiegyenlítés, valamint a parti szűrésű kutakban található vas és mangántalanítok tehermentesítve lettek, ugyanis a nyári csúcsfogyasztás esetén a Duna kis vízállású, ennek következtében nagy a leterheltségük.

Továbbá Józsefpuszta, Kendergyár és Ózsákpuszta külterületeken biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések valósultak meg, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelése történt meg. Ezek segítségével további lakosok esetében tudja biztosítani a város, az egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátást.

A kivitelezést a Duna Aszfalt Kft. végezte, míg a kivitelezéshez szükséges mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat az Önkormányzat saját gazdasági társasága a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. látta el.

A pályázat ezen szakaszára Európai Uniós vissza nem térítendő támogatás, 680,39 millió Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére. Magyarország központi költségvetéséből 200 millió Ft önerőt kapott a város, ez teljes fedezetet nyújtott a KEHOP szakaszban mind az építési munkákra, mind pedig az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra. A projektről bővebb információt a www.szekszard-vizbazis.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető 74/504-158
SZMJV Polgármesteri Hivatala

Berlinger Attila ügyvezető 30/321-3303
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.