Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása című pályázat második szakasza

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésén tárgyalt napirendi pontok között szerepelt „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon  egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat következő
szakaszának tervezési és kivitelezési paramétereinek kérdése is.
A projekt sikeresen zárult 2015. november 19 – én a műszaki átadás – átvétellel, azonban ezt követően az épített művek szakszerű működtetése és a próbaüzem tapasztalatai kapcsán a szolgáltató szakmai véleményének megfelelően indokoltnak látja a további fejlesztéseket.
A Duna folyami vízállása a nyári csúcs fogyasztási igények időszakában jellemzően kisvízállású. A kisvízállások tartós időszaka egyre hosszabb időszakra prognosztizált. A kisvízállások során a folyam apadásától függően a nyersvíz termelő kutak kapacitása jelentős mértékben csökken és a nyersvízben egyre nagyobb arányban jelennek meg a háttérterületről származó rétegvizek. A vízbázis új kutakkal történő bővítése nem lehetséges a jó vízadó képességű pleisztocén kavics terasz nagyságából adódóan. Fentiek indokolttá teszik a teljes rendszer összehangolt működését biztosító
hozamkiegyenlítést, valamint a nyomás alatti vas és mangántalanító gyorsszűrők csapadékszűrési kapacitásának tehermentesítését.

Továbbá, a projekt megvalósítása során felmerült az igény – Józsefpuszta, Kendergyár és Ózsákpuszta – biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztések biztosítására, valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére, amely elszámolható és támogatható szakmai tartalom a hatályos felhívás szerint, és további lakosok esetében tudja biztosítani az egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátását. Szekszárd Megyei Jogú Város kifejezte szándékát a fentiekben részletezett további szükségszerű fejlesztési igények megoldására korábbi projektjéhez kapcsolódva és azzal teljes összhangban történő megvalósítására.
Az eredeti (KEOP szakasz) projekt költség-haszon elemzését az Önkormányzat a pályázati kiírás mellékletében kiadott útmutatók szerint készítette el. Kormány határozat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata részére Magyarország központi költségvetéséből 200 000 000 Ft megtéríthető indikatív önerőt nevesít, mely ezáltal teljes fedezet nyújt a KEHOP szakasz építési munkára, valamint az ahhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra. Az ezen felül esetlegesen felmerülő egyéb költségekre (pl. földhivatali eljárások díja) a 2016. évi költségvetés Pályázati Tartalék sora nyújt fedezetet.