Projekt összefoglalója

A Duna folyami vízállása a nyári csúcs fogyasztási igényel időszakában jellemzően kis vízállású. A kisvízállások tartós időszaka egyre hosszabb időszakra prognosztizált. a kisvízállások során a folyam apadásától függően a nyersvíz termelő kutak kapacitása jelentős mértékben csökken és a nyersvízben egyre nagyobb arányban jelennek meg a háttérterületekről származó rétegvizek. A vízbázis új kutakkal történő bővítése nem lehetséges a jó vízadó képességű pleisztocén kavics terasz nagyságából adódóan. Fentiek indokolttá teszik a teljes rendszer összehangolt működését biztosító hozamkiegyenlítést, valamint a nyomás alatti vas lés mangántalanító gyorsszűrők csapadékszűrési kapacitással tehermentesítését.

Projekt összefoglalója bővebben…

Műszaki paraméterek

Vizsgált értékek Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változása Cél összváltozás Cél kumulált
Jobb vízellátásban részesülő további népesség (fő) 2016.07.01. 0 2017.05.17. 144 144 144
Megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma 2016.07.01 33494 2017.05.17. 144 144 33638